Noc kostelů Troubsko 2017

NOC KOSTELŮ - TROUBSKO 9.6.2017

Vážení návštěvníci Noci kostelů,
buďte vítáni při této příležitosti, ke které se Římskokatolická farnost Troubsko připojuje podruhé s podporou Obecního úřadu a pod záštitou starostky obce paní Ireny Kynclové.

Je vám nabídnuta možnost navštívit místa duchovního zátiší naší obce. Jsou jimi především farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který už dávno není na okraji obce, možno říci, že se nachází v její jedné třetině.

Uprostřed obce se nachází kaple Všech svatých, která v  průběhu posledních dvou let prošla generální opravou. Finančně velmi pomohla farnosti dotace Jihomoravského kraje a dotace Obecního úřadu Troubsko. Pro letošní opravy (generální oprava střechy věže) zastupitelstvo obce schválilo dotaci 200.000,- Kč. Farnost Troubsko tímto vyjadřuje veliký dík za tuto vydatnou pomoc na dílo, které neodmyslitelně patří k obci.

Program Noci kostelů ve farnosti Troubsko:
18:00 Mše svatá
19:00 zahájení
19:15-22:00 prohlídka kostela, varhan, zvonů, vyhlídka z věže
19:30-22:00 prohlídka kaplí v Troubsku, Ostopovicích, Bosonohách a na Veselce

Program hudebního doprovodu Noci kostelů Troubsko:
19.00: Sbor a orchestr Troubské farnosti :      Missa Brevis, části Kyrie a Gloria ( J. De Haan)
19.30: Sbor Troubské farnosti a K. Bártová:  Ave Maria pro sólový soprán a sbor ( V. Bőhm)
            V. Bőhm:                                            Varhanní improvizace
20.00:  Sbor a orchestr Troubské farnosti :   Missa Brevis, části Sanctus, Benedictus, Agnus ( J. De Haan)
20.30: K. Bártová zpěv, D. Laudát varhany:  Aleluja amen (G.F. Händel)
                                   Lascia chio pianga (G.F. Händel)
                                   Ave Maria (G. Caccini)
21.00: The Velvet Wine: mix moderní duchovní hudby
            J. Kapitánová zpěv, D. Laudát varhany:        
                                                                        Jesus (The Velvet Underground)
                                                                        Magnificent (U2)
                                                                        Rosa Coeli (text J. Skácel, hudba J. Kapitánová)
                                                                        I´ll Be Your Mirror (The Velvet Underground)
                                                                        Vandrovali hudci (lidová, úprava V. Redl a J. Pavlica)

Popis kostela a kaple v Troubsku ke stažení

Pravidelně je možné tyto kostely navštívit během bohoslužeb:
Farní kostel:    pátek – 18,00 hod
                              neděle – 7,30 a 9,00 hod
Kaple:                 čtvrtek – 18,00 hod
(změna programu vyhrazena)

Ostatní dny jsou bohoslužby ve farnosti – úterý v 18:00 v Bosonohách
                                                                         středa v 18:00 v Ostopovicích

K dispozici je vám:
Římskokatolická farnost Troubsko, Úzká 30/4
664 41 TROUBSKO
Tel: 547 227 053
(fara naproti kaple)
Web: http://farnost.troubsko.czinformace o farnosti
Farář - Mons. František KOUTNÝ, mobil: 603 597 155

Letošní Noc kostelů také budou otevřeny kaple na území farnosti: v Bosonohách – po generální opravě za pomoci Ministerstva kultury, JMK a MČ Brno Bosonohy, v Ostopovicích a na Veselce – 19:30 – 22:00.

Všem návštěvníkům přeji příjemné a zajímavé objevování.
František Koutný, farář
http://www.nockostelu.cz