Ohlášky

TROUBSKO - NEDĚLE 17.1.2021 – 2. NEDĚLE v mezidobí

Svátky a památky v týdnu – týden modliteb za jednotu křesťanů
Pondělí 18.1. - Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Středa 20.1. - Sv. Fabiána, papeže a mučedníka a sv. Šebestiána, mučedníka
Čtvrtek 21.1. - Památka sv. Anežky, panny a mučednice
Pátek 22.1. - Sv. Vincence, jáhna a mučedníka
Sobota 23.1.Sobotní památka Panny Marie
NEDĚLE 24.1. – 3. NEDĚLE v mezidobí - Neděle Božího slova

Mše svaté v týdnu:
Úterý 19.1. - v 18:00 v kapli v Bosonohách – za Jaroslava Černého, manželku a dvoje rodiče
Středa 20.1. – v 18:00 v kapli v Ostopovicích - za Květoslavu a Jana Šancovy, dvoje rodiče a duše v očistci
Čtvrtek 21.1. - v 18:00 v kapli v Troubsku - Na poděkování za dar života
Pátek 22.1.2021 – ve 14:00 ve farním kostele - rozloučení s panem Ladislavem Sládkem z Ostopovic
                              v 18:00 ve farním kostele - za Františka Doležala, manželku Růženu a dvoje rodiče
                               V 16:00 přijme svátost křtu Carmen Vospálková z Bosonoh
NEDĚLE 24.1. – 3. NEDĚLE v mezidobí - Neděle Božího slova
                               7:30
– za Františka Kůrku, rodiče Kluskovy a celou rodinu
                               9:00 – ZA FARNÍKY ( za Marii Marečkovu, manžela a dvoje rodiče )
                                                                     Mše svatá přenášena internetem                                                          

Farní kostel otevřen : Neděle 17.1. - 15:00 – 16:00 – příležitost ke sv. smíření a sv. přijímání 

Účast na mši svaté při omezení na 10% z počtu míst na sezení – přednostně pro ty, kteří mají zamluvený úmysl. Další zájemci se informujte o možnosti účasti.

Dívčí chaloupka 2021 – Přes všechny nejistoty je třeba plánovat. Závazné přihlášení do konce února.

Tříkrálová sbírka – online - viz samostatnou přílohu.

Zapisování celoročních proseb – do konce ledna
(jména těch, kteří jsou zahrnováni do pravidelných modliteb)
Zapisování úmyslů na mše svaté – průběžně, dle potřeby a volných termínů.

Pozvání od Křemílků na tradiční novoroční pohádku – ZLATOVLÁSKA – dnes youtube 16:00

Příští neděle Den Bible nebo Neděle Božího slova

Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova. ČBK proto přesunula sbírku na biblický apoštolát na tuto neděli, tedy na 24. ledna 2021. Výnos této sbírky náleží podle rozhodnutí ČBK Českému katolickému biblickému dílu (číslo účtu: 1015502075/5500, VS: IČO farnosti). Dosavadní sbírka v Den Bible se již nadále nekoná.

Myšlenku pozvat příští neděli na mši svatou rodiče s dětmi, které odpovídají na luštěnky zatím není možno uskutečnit. Je třeba počkat až bude možná účast aspoň 60 osob. Díky dětem a rodičům za tuto aktivitu, dětem bude započítána do hodnocení z vyučování náboženství na pololetní vysvědčení.

Prosím, aby se mi přihlásili ti, kteří se zapojili do akce četba Bible za rok a zvládli to.

Luštěnka pro děti lehčí

Luštěnka pro děti těžší 

Modlitby za jednotu křesťanů

Zlatovlaska

Video o tvorbě pohádek v naší orlovně: https://youtu.be/x4K5k7uKgGo

Obnovená online premiéra pohádky z roku 2008 Zlatovláska, dnes od 16.00 stále: https://youtu.be/jbIkCpaM9x8

Chaloupka

Přihláška na dívčí chaloupku

Trikralova sbirka

Bible leden