Ohlášky

KVĚTNÁ NEDĚLE 5.4.2020 - FARNÍ KOSTEL TROUBSKO

9:00  MŠE SVATÁ

Premiéra online přenosu na YouTube

11:00 – znějí zvony v celé brněnské diecézi – viz předchozí informace a Pastýřský list biskupa

Od 11:00 do 17:30 bude zpřístupněno zádveří farního kostela za mříží k zastavení a osobní modlitbě. Možno si odnést požehnanou ratolest, která bude k dispozici na stolečku za mříží. Prosím při odchodu zavřete za sebou dveře.

Nutné respektovat nařízení - Od 24. března 2020 od 06:00  je možné pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v  počtu dvou osob, s  výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu. Při kontaktu s  ostatními osobami je nutné zachovávat odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné

OHLÁŠKY pro následující SVATÝ TÝDEN

Vstupujeme do něj stále ve znamení stavu nouze a bezpečnostních opatření. Nadále platí - bohoslužby do odvolání opatření vlády se mohou konat bez účasti veřejnosti.

Mimořádná bohoslužba  tento týden ve farním kostele mše svatá s rozloučením se zemřelou paní Janou Bobčíkovou z Ostopovic, termín ještě není stanoven v úvahu přichází úterý nebo středa.

Dle rozhodnutí vlády je konání pohřbů možné. Účast každý zvažuje podle své situace.

Mše svaté slouží farář dle pokynu biskupa Vojtěcha bez účasti lidu. Prosím ty, kteří mají úmysly zamluvené ať se informují telefonicky o termínu konání mše svaté. Předpoklad v pondělí, úterý a středa v 18:00. Záleží na tom, na který den připadne pohřební mše svatá.

Čtvrtek, pátek, sobota – Velikonoční Triduum – Třídenní – obřady ve farním kostele
Zelený čtvrtek – Mše sv. na památku Večeře Páně  v 18:00
Velký Pátek – památka Umučení Páně – 15:00 hod
                         Den přísného postu –
obvyklý jak na Popeleční středu znamená zdrženlivost od masa a „újmy“ v jídle (jen jednou za den úplné nasycení). Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let.
Bílá sobota – Velikonoční vigilie - bdění – 20:00 hod
NEDĚLE 12.4. – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  - mše svatá 9:00 hod

Všechny  uvedené bohoslužby jsou konány bez účasti lidu s jedním nebo 2 přisluhujícími. Je připraven online přenos na YouTube.
Svoje zkušenosti nebo připomínky k přenosu zasílejte na mkonecny@centrum.cz

Využijte pro jistotu také jiných přímých přenosů pro případ, kdyby toto nefungovalo.

V příloze Vademecum (průvodce) pro kněze se dočtete o zjednodušení některých částí obřadu z důvodu slavení bez účasti lidu..

Na webové stránce http://www.liturgie.cz/   si můžete stáhnout plný obsah těchto obřadů pro chvíle osobní modlitby, meditace atd.

V průvodci také najdete slovo ke svátosti smíření. Tato situace nám dává příležitost si uvědomit význam opravdové lítosti, kterou dosahujeme odpuštění. V minulých ohláškách jsem publikoval slovo papeže Františka na toto téma. 

Rovněž nezapomínejte na Duchovní svaté přijímání  při sledování přenosu mše svaté.                  

Biblická otázka pro děti na téma čtení Božího slova v neděli:  Bude zaslána emailem dětem dnes navečer,  odpověď na otázku prosím zaslat se svým jménem Natálce Feitové ( Feitovana@seznam.cz ), autorce aktivity. Otázka této Květné neděle bude na příběh z evangelia – pašije (Jan 11,1-45), na které je třeba se zvláště zaměřit. Vyhodnocení bylo plánováno na Velikonoce. Bude přeloženo na pozdější neděle. K tomuto tématu také najdete obrázek v přílohách.

Nabídka pro rodiče s dětmi:

 https://kc.biskupstvi.cz/aktuality/ 
- JSME DOMA
- VELIKONOCE V RODINĚ –
krátká videa, náměty nutno vidět před velikonocemi

https://www.vira.cz/  - složka Pro děti - kvalitní materiály ke křesťanskému výklad velikonoc konkurence ke svátkům jara

Texty ke mši svaté : webová stránka –  www.liturgie.cz
Přehled vysílání bohoslužeb  www.mseonline.cz.
Nabídka České televize: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200318ceska-televize-pripravila-v-dob...
Některé dny v 7:00 přenáší TV NOE mši svatou s papežem Františkem s překladem. Je třeba ověřit v programu. Papež tuto mši slouží denně v 7:00, je k zachycení na www.telepacenews.it – diretta – přímý.
Rovněž přenosy velikonočních obřadů s papežem budou každý den ve večerních časech.

Milí přátelé, stále jsem Vám k dispozici na emailové adrese a na telefonu na domluvu k setkání, na faře nebo v kostele, třeba i za účelem přijetí svátostí, také mi můžete zprostředkovat návštěvu u nemocných. Přeji požehnané Velikonoce a hodně trpělivosti a naděje a úspěšné vzdorování virům. Díky všem, kteří si navzájem pomáhají a projevují ohleduplnost.

František Koutný, farář, Tel: 603597155

DUCHOVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Slavíme-li eucharistii, přijímáme-li tělo a krev Páně, nepřijímáme něco, nýbrž Někoho – přichází k nám sám Pán, Ježíš Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý. On je živý.

Vzkříšený Pán přicházel k apoštolům skrytým za zavřenými dveřmi, jak nás o tom ujišťují velikonoční evangelia. On zná způsoby, jak se s námi setkat přes naši fyzickou nemožnost. On zná cesty, kudy za námi přijít navzdory všem zamčeným dveřím.

Zmrtvýchvstalý Kristus není omezen jen na své svátosti, jen na způsoby chleba a vína. Vždyť on je přítomen ve svém slově: to mluví on, když se v církvi předčítá Písmo svaté. I tehdy je přítomen, když se církev modlí a zpívá, jak to slíbil: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

V tradici církve najdeme takzvané „duchovní přijímání“, inspirované vírou a milující touhou po uskutečnění a trvalém růstu trvalé jednoty s Kristem v jeho Duchu. Podle učení církve je toto „duchovní přijímání“ skutečným osobním setkáním s Ježíšem, neboť působí milost, kterou svátost eucharistie dává, bez vlastního – fyzického – přijímání této svátosti.

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!“

(Zpracoval R.D. Mgr. Zdeněk Drštka)

Jako alternativu k „duchovnímu přijímání“ lze využít i tyto modlitby:

Pane Ježíši Kriste,
věřím,že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk.
Věřím, že mě miluješ.
Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě.
A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti,
prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek.
Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

(Kancionál 042)

Nebo:

Pane Ježíši Kriste,
věříme, že jsi v Nejsvětější svátosti přítomen
a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh;
rozmnož v nás světlo této víry
a zapal naše srdce ohněm své lásky,
abychom se skrze tebe
klaněli Otci v Duchu a v pravdě.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

 

postni_almuzna_2020

 

Blahoslavenstvi_s_P._Kodetem

 

Rozpis cteni bible na duben