Ohlášky

OHLÁŠKY – TROUBSKO  - 21.7.2019 – 16. neděle v mezidobí

Svátky a památky v týdnu:
Pondělí 22.7. - Svátek sv. Marie Magdalény
Úterý 23.7.Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Středa 24.7. - Sv. Šarbela Machlúfa, kněze
Čtvrtek 25.7. - Svátek sv. Jakuba, apoštola
Pátek 26.7. - Památka sv. Jáchyma a Anna, rodičů Panny Marie
Sobota 27.7. - Památka sv. Gorazda a druhů
                       Sobotní památka Panny Marie
NEDĚLE 28.7. – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Mše svaté v týdnu:
Úterý 23.7. – v 18:00 v kapli v Bosonohách –
Středa 24.7. – v 18:00 v kapli v Ostopovicích - za Mgr. Danuši Kováčovu
Čtvrtek 25.7. –  v 18:00 – v kapli v Troubsku - za zemřelého kněze Oldřicha a Jana, sestru Boženu a jejich rodiče  
Pátek 26.7. – v 18:00 – ve farním kostele -  za P. Jaroslava Hrůzu
Sobota 27.7. - přijme svátost křtu Vojtěch Veselý.
NEDĚLE 28.7. - v 7:30 -
za Vojtěcha a Růženu Mackovy, syna a zetě Jana
                              9:00 – ZA FARNÍKY ( za Zdeňku Wágnerovu, manžela, syna a dvoje rodiče )

Nabídka farnosti Ivančice - možnost zúčastnit se poutě  do San Giovanni Rotondo /  sv. P. Pio/ a na další místa.  V termínu 11. 9. -18. 9. 2019. Zůstává ještě asi 15 volných míst.  Info na plakátě.

Upozornění z Obecního úřadu: Ze hřbitova se ztrácejí konve na zalévání. Uživatelé jsou vyzýváni, pokud možno, zabránit takovému jednání. Při pokračování takovéto činnosti by bylo potřeba zvažovat a přijmout opatření.

Itálie

Přijměte naše pozvání na významná poutní místa spojená se světci Itálie za doprovodu kněze Miroslava Kazíka .
Pouť zároveň doprovází Marta Vondráčková.

Cascia, Assisi, Loreto, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Padova

Termín:  11.9. -18.9.2019  

Program poutě:

1. den: Odjezd ve středu z Ivančic a Brna v odpoledních hodinách. Průjezd Rakouskem do Itálie.

2. den: Návštěva jednoho z nejnavštěvovanějších poutních míst Itálie, kterým je Cascia. V tomto místě se nachází klášter a bazilika sv. Rity, ve které je světice uložena ve skleněné rakvi – zde bude slavena mše svatá. Svatá Rita je stigmatizovaná řeholnice a zároveň patronka pro beznadějné situace. Odpoledne odjezd na ubytování poblíž Assisi ( večeři si poutníci zabezpečí sami).

3.den: Snídaně. Návštěva poutního místa Assisi. Mše svatá v bazilice sv. Františka. Prohlídku poutního místa ukončíme v bazilice sv. Kláry a nevynecháme baziliku Panny Marie Andělské (Porciuncule), kde zemřel sv. František. Přejezd do Loreta na ubytování do hotelu s možností večeře.

4.den: Snídaně. Dopolední poutní program a mše svatá v Loretánské bazilice, která skrývá chýši Panny Marie, přenesenou z Nazareta. Odpoledne výlet k moři s možností koupání. Nocleh ve stejném hotelu s možností večeře.

5.den: Po snídani se přemístíme do Lanciana, kde bude slavena mše svatá v kostele sv. Františka v místě nejznámějšího eucharistického zázraku. Ve stříbrném relikviáři na hlavním oltáři je uložena hostie proměněná ve tkáň srdečního svalu a v křišťálovém kalichu je několik kapek Kristovy krve. Přejezd na ubytování do hotelu v San Giovanni Rotondo s možností večeře.

6.den: Snídaně. Celý den strávíme v poutním místě ve vzpomínkách při mši svaté a křížové cestě na duchovní odkaz sv. Pátera Pia v San Giovanni Rotondo . Prohlídka klášterních cel, kde žil sv. Páter Pio s dochovanými křesťanskými relikviemi. Návštěva nové baziliky a modlitby u hrobu sv. Pátera Pia. Dostatečné volno pro vlastní meditaci, popřípadě nákup pamětihodností. Večerní modlitba sv. růžence v této kapli. Nocleh je ve stejném hotelu v San Giovanni Rotondo s možností večeře.

7.den: Snídaně. V dopoledních hodinách navštívíme Monte Sant Angelo – kostel zasvěcený archandělu Michaeli ve skalní jeskyni, kde bude slavena mše svatá. Přeprava na ubytování v hotelu k Padově s možností večeře.

8.den: Snídaně. Ráno přejezd do Padovy – mše svatá v bazilice sv. Antonína a modlitba u hrobu svatého. Cesta domů s příjezdem do nástupních míst kolem půlnoci. V případě pozdějšího odjezdu z Padovy 9. den v brzkých ranních hodinách.

Cena  bez večeří : 9 890 Kč
Cena s 5-ti večeřemi: 11 790 Kč

Cena obsahuje:
Autobusovou dopravu, 6x ubytování, 6x snídaně, průvodce, kněžský doprovod, pojištění léčebných výloh a pojištění na úpadek CK.
Doporučujeme seznámit se s obsahem knihy „Otec Pio – kapucín“ od Johna A. Schunga (http://www.mytlig.cz/pio/index.html)