Ohlášky

TROUBSKO - NEDĚLE 29.1. - 4. neděle v mezidobí

Svátky a památky v týdnu:
Úterý 31.1. - Památka sv. Jana Boska, kněze
Čtvrtek 2.2. - Svátek Uvedení Páně do chrámu
Pátek 3.2. - Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka a sv. Ansgara, biskupa
                   První pátek v měsíci – Svatoblažejské požehnání                  
Sobota  4.2. - Sobotní památka Panny Marie
                       První Mariánská sobota v měsíci
NEDĚLE 5.2. - 5. neděle v mezidobí

Mše svaté v týdnu:                                             
Úterý 31.1. - 18:00 kaple Bosonohy – za Antonína Lorence, manželku a dvoje rodiče
Středa 1.2. – 18:00 kaple Ostopovice – za Františka Gabriela, dvoje rodiče a zemřelou přízeň
Čtvrtek 2.2. - 18:00 farní kostel – za Josefa a Marii Čuperovy a duše v očistci
Pátek 3.2. – 18:00 farní kostel  – za rodiče Bělohlávkovy, dceru Jiřinu a živou rodinu
                                                     Svatoblažejské požehnání
                                                     Mše sv. pro rodiče s dětmi                               
Sobota 4.2. – 8:00 - modlitba sv. růžence pak mše svatá za Ladislava Prokeše, manželku, rodiče a bratry
                      17:00 – Hlína – mše svatá s nedělní platností
Neděle 5.2. - 5. neděle v mezidobí

                    7:30 - za Zdeňku Dočekalovu a živou rodinu
                    9:00 - za Vladimíra Böhma, rodiče, tetu Karolínu a živou rodinu                                      
                  11:00 - Neslovice                                                                                                                                                                                                                         

Sbírka na Bibli činila 19.414,- Kč. Upřímné Pán Bůh odplať.

Hodina tiché osobní modlitby ve farním kostele – úterý  - 20:00-21:00 

Ve svátek Uvedení Páně do chrámu – žehnání svící, pokud možno přineste si svoje svíce.
                                                                 Svatoblažejské požehnání                                                                              

V sakristii je možno do konce ledna zapsat do celoročních proseb.

Díky za organizaci Plesu v Orlovně a za Dětský maškarní ples.

BÝT SAMA SEBOU

Brněnské Centrum naděje a pomoci připravuje od 13. 3. do 17. 3. 2023 kurz Být sama sebou. Tento velmi oblíbený týdenní kurz je určený pro dívky ve věku 12 – 18 let.

V kurzu se s dívkami zaměřujeme především na témata, která bývají někdy pro rodiče v komunikaci s dospívajícími náročná. Věnujeme se tématům: Jak přistupovat k sexualitě zodpovědně, otázkám rozvoje osobnosti a jak budovat dobré vztahy. Nechybí však ani témata módy a kosmetiky. To vše předáváme zábavnou a interaktivní formou. Dívky mohou během kurzu zjistit své přednosti a talenty. Objeví také oblasti, ve kterých mohou své schopnosti posunout k lepšímu.

Naším přáním a motivací kurzu je, aby dívky získaly informace, které jim pomohou například v komunikaci s rodiči a vrstevníky, právě ve složitém období dospívání.  Pro rodiče může být důležité, že etické hodnoty jsou předkládány v souladu s křesťanskými principy.

Pokud by Vás kurz zaujal, přihlášky a více informací nejdete na našich stránkách www.cenap.cz.

V Centru naděje a pomoci se věnujeme životním situacím, které se týkají těhotenství, mateřství a rodičovství. Vnímáme jako důležité také dospívajícím předávat pravdivé informace o lidské plodnosti, povzbuzení k sebeúctě a vytváření dobrých vztahů. Kromě individuálních konzultací nabízíme též rozmanité kurzy.

Pokud by Vás zajímala jakákoli jiná problematika, které se věnujeme, a se kterou bychom Vám nebo Vašim blízkým mohli pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Jsme tu i pro Vás!

Byt_sama_sebou

CHALOUPKA_2023

Zima_a_jaro_v_Orlovne