Ohlášky

TROUBSKO - NEDĚLE 16.5.2021 – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
                                                             Den modliteb za sdělovací prostředky
                                                             Svátek sv. Jana Nepomuckého – patrona obce Popůvky
Svátky a památky v týdnu

Úterý 18.5. - Sv. Jana I., papeže a mučedníka
Čtvrtek 20.5. - Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze a sv. Bernardina Sienského, kněze
Pátek 21.5. - Svátek Výročí posvěcení katedrály v  Brně
                      Sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů, mučedníků
Sobota 22.5. - Sv. Rity z Cascie, řeholnice
NEDĚLE 23.5. – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO  - končí doba velikonoční

Mše svaté v týdnu:
Pondělí 17.5. - 18:00 kaple Popůvky - za Františku Chramostovou a dobrodince
Úterý 18.5. - 18:00 kaple Bosonohy – poděkování za 45 roků manželství
Středa 19.5. – 18:00 kaple Ostopovice - za Ladislava Beránka a dvoje rodiče
Čtvrtek 20.5. - 18:00 kaple v Troubsku - za nenarozené dítě Petra a rodinu
Pátek 21.5. – 18:00 farní kostel - za slečnu Antonii Burianovu, rodiče a sourozence
NEDĚLE 23.5. –  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
                               7:30
– za dary Ducha svatého  
                               9:00 ZA FARNÍKY - (za Miroslava Partyku) PŘÍMÝ PŘENOS
                                                                        Přislíbena účast stárků v omezené míře.
Před každou mší svatou a po ní bude nabídka ke koupi produktů z Trapistických klášterů.                                                                                                                  

Farní kostel otevřen : Neděle 16.5. - 7:00 – 18:00. Po bohoslužbách pouze zádveří.
Od 15:30 – 16:30 příležitost k podávání Sv.přijímání každou čtvrthodinu včetně 16:30, mezitím svátost smíření

Pro účast na bohoslužbách od 26.4. - možnost naplnit kapacitu při dodržení platných podmínek:
dezinfikovat ruce, používat roušky nebo respirátory,rozestupy 2 metry mezi účastníky bohoslužby (pokud nejsou členy jedné domácnosti) i s osobami před a za !
Přenos bohoslužby v 9:00 z farního kostela v Troubsku prostřednictvím YouTube, dosažitelné skrze stránku živé vysílání

Otevřeno zádveří farního kostela od 9:00 do 17:00 k soukromé modlitbě. Podobně v kapli v Troubsku.

Příspěvky pro farnost: Přispět je možno příležitostně osobním předáním faráři nebo také na účet farnosti.
Účet : 179148346/0300 – Var. Symbol: 20201779 a do zprávy příjemci DAR FARNOSTI TROUBSKO a uveďte dárce. Díky dosavadním dárcům.

Modlitební maraton v měsíci květnu za oběti pandemie a její ukončení.
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210429vyzva-spravcum-poutnich-mist-v-ceske-republice-undefined-modlitebni-maraton-ruzence

Sbírka na pomoc křesťanům Blízkého východu minulou neděli - 12.072,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Svěcení oltáře v katedrále v Brně - pátek 21.5.2021 v 17:30

Dětský list 1

Dětský list 2