Ohlášky

OHLÁŠKY – TROUBSKO  - NEDĚLE  24.6.2018 – 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
                                                    Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
                                                    Sbírka na bohoslovce a formaci kněží                              

Svátky a památky v týdnu:
Středa 27.6. – Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
Čtvrtek 28.6. – Památka sv. Ireneje, biskupa a učedníka
Pátek 29.6. – Slavnost SV.PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hl. patronů brněnské diecéze
Sobota 30.6. – Svatých prvomučedníků římských a sobotní památka Panny Marie
NEDĚLE 1.7. 2018 – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Mše svaté v týdnu:
Úterý 26.6. – v 18:00 v kapli v Bosonohách –
Středa 27.6. – v 18:00 v kapli v Troubsku –  poděkování Bohu za dar 70 roků života
                        kvůli opravám kaple v Ostopovicích tam nebude mše svatá
Čtvrtek 28.6. –  v18:00 v kapli v Troubsku - na poděkování za 40 roků manželství  
Pátek 29.6. - v 18:00 ve farním kostele – za Annu Veverkovu, rodinu Veverkovu a Krásenskou
Příští neděli 1.7. v 7:30 –  za Ladislava Mahna a dvoje rodiče
                                         9:00 –   ZA FARNÍKY ( za Františka Břínka a celou zemřelou přízeň

Hovory o víře – zítra v pondělí ve 20:00 hod na faře – téma 3. kapitola Skutků apoštolských a jiné

Setkání Pastorační a Ekonomické rady – úterý 26.6. - 19:30 hod na faře

Na zájezd do kláštera trapistek v neděli 29.7.2018 se zapisujte do listiny v předsíni. Bližší informace u paní Pražákové.

Ještě je několik volných míst na poutní zájezd do Francie a do Lurd v srpnu