Ohlášky

OHLÁŠKY – TROUBSKO  - 18.8.2019 – 20. neděle v mezidobí

Svátky a památky v týdnu:
Pondělí 19.8. - Sv. Jana Eudese, kněze
Úterý 20.8.Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Středa 21.8. - Památka sv. Pia X., papeže
Čtvrtek 22.8. - Památka Panny Marie Královny
Pátek 23.8. - Sv. Růženy z Limy, panny
Sobota 24.8. - Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
NEDĚLE 25.8. – 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Mše svaté v týdnu:
Úterý 20.8. – v 18:00 v kapli v Bosonohách – za Květoslava Křivánka a živou rodinu
Středa 21.8. – v 18:00 v kapli v Ostopovicích - za Otýlii a Františka Polcarovy a dvoje rodiče
                                                                (Zastoupí P.Jiří Paleček – farář Neslovice )
Čtvrtek 22.8. –  v 18:00 – v kapli v Troubsku
Pátek 23.8. – v 18:00 – ve farním kostele - za Zdeňka Putnu a rodiče
Sobota 24.8. -  ve 13:00 hod ve farním kostele uzavřou manželství Roman Gutter z Kohoutovic a Erika Ullmannová z Brna
NEDĚLE 25.8. - v 7:30 - za Antonína Pospíšila, rodiče a vnuka Jana
                              9:00 – ZA FARNÍKY ( na úmysl dárce )
                            11:00 – v kapli v Troubsku přijme svátost křtu Silvie Řezáčová

Ohlášky manželství: Kristýna Bártová z Bosonoh a Ing. Jan Navrátil ze Slavkovic si udělí dne 31.8.2019 ve farním kostele v Troubsku svátostné manželství.
Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

Pěší pouť na Velehrad – cíl je Velehrad v sobotu 24.srpna. Z několika směrů tam přicházejí poutníci. Přes naši farnost putují z výchozího bodu v Bystrci a plánují zastávku v 9:30 u kaple v Bosonohách a v 10:15 v kostele v Troubsku. Zájemci se s nimi můžete setkat na těchto místech a tak s nimi mít účast na pouti, případně se k nim přidat celou cestu nebo část. Podrobnosti jsou na plakátě ve vývěsce.

FARNÍ DEN – NEDĚLE 15. září – pokud nemáte naléhavý program, rezervujte si tento den ke společnému prožití.
Rámcový program – dopoledne bohoslužba, odpoledne v prostorách fary a farní zahrady
Ranní mše svatá – 7:30 – ve farním kostele 
Hlavní mše svatá – 10:00 – na farní zahradě – (za nepříznivého počasí v kostele )
                                             pokud možno dejte přednost této společné mši svaté
12:00 - Příležitost společného oběda v prostorách fary – (řízek, bramborový salát)
             je třeba si objednat na zápisovém archu, platba 100,- Kč při odběru při obědě
14:00 - zahájení odpoledního programu  
              představení farnosti, slavnostní otevření společenských prostor
              program pro děti
              svědectví, představení aktivit farnosti, sportovní chvíle
              kulturní program – divadlo pro děti
17:00 – požehnání na závěr odpoledního programu, volné pokračování u táboráku
19:30 – letní kino
Objednávání obědů na listině v předsíni a také listina dobrovolníků. Program bude upřesňován.

Pěší pouť Bystrc-Troubsko-Velehrad

Korunovacni pout 2019

Pout rodin Zdar

Animatorsky kurz

Zlata_sobota_-_Zarosice_14.9.2019