Ohlášky

TROUBSKO – NEDĚLE 19.5.2024 – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – hody v Troubsku, končí doba velikonoční
Svátky a památky v týdnu:
Pondělí 20.5. – Svatodušní pondělí – Památka Panny Marie, Matky církve
Úterý 21.5. – Svátek Výročí posvěcení katedrály v Brně
Středa 22.5. – Sv. Rity z Cascie, řeholnice
Čtvrtek 23.5. – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Pátek 24.5. -P.Marie, pomocnice křesťanů, den modliteb za Církev v Číně
Sobota 25.5. – Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, Sv. Řehoře VII., papeže
  a sv. Marie Magdalény de´ Pazzi, panny
NEDĚLE 26.5. – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – Světový den dětí

Mše svaté v týdnu:
Úterý 21.5. – 18:00 kaple Bosonohy – za Karolínu a Rudolfa Křivánkovy, syna, Boženu Beránkovu,
  manžela a Cecilii Pazourkovu
Středa 22.5. – 18:00 kaple Ostopovice – Za Josefa a Miladu Rozmarýnovy
Čtvrtek 23.5. - 18:00 kaple Troubsko – Za Stanislava Pitela
Pátek 24.5. – 18:00 farní kostel – za Tomáše Marečka, manželku a dvoje rodiče
  Mše sv. pro rodiče s dětmi 
Sobota 25.5. -14:00 kaple Bosonohy – uzavřou manželství Dominika Medová a Ondřej Vladyka
18:00 – HLÍNA mše svatá s nedělní platností 
NEDĚLE 26.5. - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
             7:30 - za rodinu Kamenickou a Kubíčkovu
             9:00 – za Aloise a Josefu Pelikánovy a ostatní zemřelé příbuzné
           11:00 - NESLOVICE
           17:00 – farní kostel – májová pobožnost 

Dnes 18:00 – farní kostel – májová pobožnost 

 
Hodina tiché osobní modlitby ve farním kostele v úterý 20:00 – 21:00
Světový den dětí - 25.-26.5.2024 – viz plakát
 
Seznamovací akce pro osamocené – single katolíky - pdf pozvánka – viz plakát
 

Kde_jsi_2024
Svetovy_den_deti_Zbraslav
Marianske_poute_Zarosice_2024