Ohlášky

OHLÁŠKY – TROUBSKO  - 13.10.2019 – 28. neděle v mezidobí

Svátky a památky v týdnu:
Pondělí 14.10.Sv. Kalista I., papeže
Úterý 15.10. - Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Středa 16.10. - Sv. Hedviky, řeholnice a sv. Markéty Marie Alacoque, panny
Čtvrtek 17.10. - Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Pátek 18.10. - Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Sobota 19.10. - Sv. Jana Brébeufa a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků a sv. Pavla od Kříže, kněze
                          Sobotní památka Panny Marie                     
NEDĚLE 20.10. – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Den modliteb za misie
                                Sbírka na misie

Mše svaté v týdnu:
Úterý 15.10. – v 18:00 v kapli v Bosonohách – za Jaroslava del Favero a rodiče
Středa 16.10. – v 18:00 v kapli v Ostopovicích - za Rudolfa a Růženu Pazourkovy, snachu Věru a dvoje rodiče
Čtvrtek 17.10. –  v 18:00 – ve farním kostele – za farníky – výroční den posvěcení kostela
Pátek 18.10. – v 18:00 – ve farním kostele - za rodiče Holomkovy, syna Pavla, dvě snachy a vnuka Martina
Sobota 19.10. - přijme svátost křtu Elisabeth Monika Brandová                                                                   
NEDĚLE 20.10. - v 7:30 - za rodiče Horáčkovy, syna Petra, zetě
                                9:00 – ZA FARNÍKY ( za Ludvíka a Růženu Veselých, vnučku Evičku a zemřelou rodinu  )

Dnes v 17:00 - Růžencová pobožnost ve farním kostele

Nálepky pro nedělní album

Při sčítání účastníků bohoslužeb byl odevzdán 281 lístek

Misijní neděle 20. září 2019
Obdobně jako loni na misijní neděli 20. října děti připravují misijní jarmark (po obou mších svatých) a chystá se také koláčový trh - tentokrát tematicky podzimně zaměřené "Misijní štrúdlování". Jedná se o jednu z aktivit Papežských misijních děl, kterou se chceme zapojit do mimořádného misijního měsíce vyhlášeného papežem Františkem. Příspěvky v podobě štrúdlu, koláčů nebo buchet bude možné nosit v sobotu 19. října na faru od 15:00 do 17:00. Možno i mimo tuto dobu dle domluvy.
Výtěžek z prodeje štrúdlů a výrobků dětí bude věnován na pomoc dětem v misiích.

MODLITBA DĚTÍ PMDD
Ježíši můj, mám Tě rád, jsi můj věrný kamarád. Má modlitba k Tobě letí, prosím Tě za všechny děti. Potřebným chci pomáhat, lásku, radost, rozdávat. Pane Bože, při mě stůj, chci být misionář Tvůj.  Svatá Maria, Královno nebe, o mocnou ochranu prosíme Tebe. Amen.

Příloha pro misijní neděli

 

Vyroci 240 let vysveceni kostela

Pro Scholy - aplikace

Pout psychologu

pout muzu

Misijni nedele

Kurz partnerství.jpg