Ohlášky

TROUBSKO - NEDĚLE 28.5.2023 - Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - Hody v Troubsku
                             Tradiční hodová sbírka na potřeby farnosti - končí doba velikonoční

Svátky a památky v týdnu:
Pondělí 29.5. - Památka Panny Marie , MATKY CÍRKVE
Úterý 30.5. - Památka sv. Zdislavy
Středa 31.5. - Svátek Navštívení Panny Marie
Čtvrtek 1.6.. - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze                       
Pátek 2.6. - Sv. Marcelina a Petra, mučedníků, 1. pátek v měsíci
Sobota 3.6. - Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků                             
NEDĚLE 4.6. - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – sbírka na Charitu

Mše svaté v týdnu:
Pondělí 29.5. - 15:00 – mše svatá – rozloučení se zesnulým panem Mgr. Zdeňkem Malachem, MBA.

Úterý 30.5. - 18:00 kaple Bosonohy – za Kristýnu Vaňkovu, manžela a dvoje rodiče               
Středa 31..5. – 18:00 kaple Ostopovice – za Josefa a Miladu Rozmarýnovy
Čtvrtek 1.6. - mše svatá podle možnosti dám telefonicky zprávu –  
Pátek 2.6. – 18:00 farní kostel  –  za Antonii a Cyrila Bukovy a dvoje rodiče                                         
                       Mše sv. pro rodiče s dětmi                               
Sobota – 3.6. - 8:00 modlitba sv. růžence pak mše svatá na poděkování za dar 70 roků života
                         Tuto sobotu nebude mše sv. s nedělní platností na Hlíně
Neděle 4.6.. - Slavnost  NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
                    7:30 – za Marii Navrátilovu   
                    9:00 – mše svatá s 1. svatým přijímáním
                               za rodinu Pillmayerovu, Langerovu a Bulovu                 
                  11:00  - Neslovice
                  14:00 – mše sv. na Hlíně s 1. svatým přijímáním

Dnes v neděli 28.5. - 18:25  naše farnost zajišťuje modlitbu sv. růžence v Radiu Proglas

Hodina tiché osobní modlitby ve farním kostele v úterý – 20:00-21:00

Varhanní koncert ve farním kostele v rámci varhanního festivalu – 11. června v 18:00 hod.

Dětský list

 

Kosení farní zahrady

Varhanni_koncert_2023_Troubsko