Ohlášky

NEDĚLE 5.7.2020 – Slavnost SV. CYRILA A METODĚJE, hlavních patronů Moravy, patronů Evropy

Svátky a památky v týdnu:
Pondělí 6.7. - Sv. Marie Goretti, panny a mučednice – Státní svátek 
Čtvrtek 9.7. - Sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků
Sobota 11.7. - Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
NEDĚLE 12.7. – 15. neděle v mezidobí

V nastávajícím týdnu bude farář na duchovních cvičeních na Svatém Hostýně.

Mše svaté v týdnu:

Pondělí 6.7. - v 15:00 ve farním kostelemše sv. s rozloučením s panem Stanislavem Kamenickým
Úterý 7.7. - v 18:00 v kapli v Bosonohách – za Leopoldinu Lorencovu, dva manžele a jejich rodiče
                                                                     (zastoupí P.Jiří Paleček, farář v Neslovicích)
Středa 8.7. – v 18:00 v kapli v Ostopovicích - poděkování Bohu za dar 80 roků života s prosbou o další Boží pomoc a ochranu  
                                                                     (zastoupí Dr.Krzysztof Drzazga, farář v Ořechově)
Čtvrtek 9.7. – v 18:00 v kapli v Troubsku – Na dobrý úmysl  
                                                                     (zastoupí Tomáš Marada, kaplan u sv. Jakuba v Brně)
Pátek 10.7. –  v 18:00 ve farním kostele – za Janu Pazourkovu a manžela
                                                                    (zastoupí rovněž Tomáš Marada, kaplan u sv. Jakuba v Brně)
NEDĚLE 12.7. – 15. neděle v mezidobí
                               7:30
–  za rodinu Valovu a Navrátilovu  
                               9:00 –  ZA FARNÍKY ( za Jana a Ludmilu Absolínovy )                                                                                                  

Dnes v neděli 5.7. bude kostel  přístupný jen do zádveří od 10:00 do 18:00 k osobní modlitbě. 

Pouť ke sv. Cyrilu a Metoději v Mikulčicích dnes odpoledne v 16:30 v prostorách vykopávek z doby Velké Moravy.

Díky za pomoc na faře při demolici zdi. Zbývá dokončit výkop na základy a očištění zbytku cihel. Kdo může věnovat chvíli času, prosím, přihlaste se.

Ohlášky manželství:
Roman Koutný
z Troubska a Beata Nagyová z Brna si udělí dne 11.7.2020 ve farnosti  Brno – sv. Jakub svátostné manželství.
Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

Nálepky do nedělního alba – k dispozici celá sada nálepek, které nebylo možno pravidelně vyzvedávat.

Přihláška do teologického kurzu

Teologicky kurz

Bibile Cervenec