Ohlášky

OHLÁŠKY – TROUBSKO  - NEDĚLE  16.9.2018 – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Svátky a památky v týdnu:
Pondělí 17.9. - Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků a sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve
Středa 19.9. - Sv. Januária, biskupa a mučedníka
Čtvrtek 20.9. - Sv. Ondřeje Kim Tae-gˇona, kněze, Pavla Chˇong Ha-sanga a druhů, mučedníků
Pátek 21.9. - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
NEDĚLE 23.9. 2018 – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Mše svaté v týdnu:
Úterý 18.9. – v 18:00 v kapli v Bosonohách –  za Antonína a Cyrila Bukovy a dvoje rodiče                                                                   
Středa 19.9. – v 18:00 v kapli v Ostopovicíchza dvoje zemřelé rodiče a živou rodinu                   
Čtvrtek 20.9. –  v 18:00 v kapli v Troubsku – za Ludmilu Koutnou a celou rodinu
Pátek 21.9. - v 18:00 ve farním kostele – za Květoslavu Soldánovu, manžela, syna Petra, rodinu Hlaváčovu a Holomkovu
Sobota 22.9. - ve farním kostele přijme svátost křtu Adam Pavel Ševčík
Příští neděli 23.9. v 7:30 –  za Jaroslava Kuklu, manželku a dvoje rodiče
                                         9:00 –   ZA FARNÍKY ( za Jaroslava Kuklu, manželku a dvoje rodiče )
                              10:15 – přijme svátost křtu Jiří Kubeš

Pastorační a ekonomická rada - úterý 18.9. v 19:30 na faře

Vyučování náboženství – obdobně jako loni – ve středu
                                           V Troubsku
13:15 - 1-2 třída
                                                                 14:00 – 3-5 třída
                                          V Ostopovicích – 15:00 – společně všechny ročníky

Schůzky ministrantů v pátek 16:00 na faře

!!! Farní táborák – v pátek 21.. září po večerní mši svaté na farní zahradě !!!

V pátek 21.9. Mezinárodní den míru – akce „A zvony zvoní“ v 18:00 rozeznít v Evropě co největší počet zvonů – od 18:00 – 18:15.

Petice na podporu manželství –  Je stále možnost se k této petici připojit.

Biblický kurz – program na vývěsce, přihlášky k dispozici v sakristii.

Setkání prvokomunikantů –  ve čtvrtek 27. září v Brně na Petrově. Informace jsou na plakátech a také u mne.  

Sbírka na diecézi – příští neděli – na naši farnost připadá necelých 50 tisíc

Pro děti – obrázky s tématikou neděle