Ohlášky

 

OHLÁŠKY – TROUBSKO  - 16.2.2020 – 6. neděle v mezidobí

Svátky a památky v týdnu:              
Pondělí 17.2. – Sv. Alexia a druhů, řeholníků
Pátek 21.2. - Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve                   
Sobota 22.2. - Svátek Stolce svatého apoštola Petra
NEDĚLE 23.2.2020 – 7. neděle v mezidobí – Sbírka „Haléř sv. Petra“

Mše svaté v týdnu:
Úterý 18.2. - v18:00 v kapli v Bosonohách – za Jarmilu a Jana Vávrovy, rodiče Novákovy a prarodiče
Středa 19.2. – v 18:00 v kapli v Ostopovicích - za rodiče Novákovy a duše v očistci
Čtvrtek 20.2. – v 18:00 v kapli v Troubsku –  na poděkování za dar života a za celou rodinu       
Pátek 21.2. –  v 18:00 ve farním kostele – na úmysl dárce
Sobota 22.2. - přijmou sv.křtu Emilie Anna Stará a Viktorie Anna Tereza Valeská
NEDĚLE 23.2. – 7. neděle v mezidobí
                               7:30
– za Růženu Konečnou, manžela a sestry
                               9:00 – ZA FARNÍKY ( za Františka Melouna, rodiče, rodiče Rousovy a děti )

Sbírka „Haléř sv. Petra“ - Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
V roce 2019 bylo v brněnské diecézi celkem vybráno 3 799 487 Kč.

 

Krestanska ZS a MS J. Husa

Teologicke vecery

Bible unor

TEOLOGICKÉ VEČERY

Křesťanská víra – Člověk a slavení

Lektoři: Mgr. Dr. Stanislav Drobný, Th.D. – doc. Ing. Dr. Pavel Kopeček, Th.D.

 

27. 2.

Křesťanství a spása
Náboženství jsou cesty ke spáse,
jedinečnost křesťanské spásy a možnosti jejího sdílení.

Rituál a kultura                                                                                    
„Rituál je novým zpřítomněním prvopočátečního mýtu,
 neboť nepřetržitě uvádí minulost do přítomnosti“.          Mircea Eliade (religionista a filosof náboženství)

12. 3.

Křesťanství v pluralitě
Ekumenismus, vztah katolické víry a církve k jiným křesťanským denominacím,
dějinný vývoj i novodobá situace.

Pseudonáboženské svátky – rituály v dnešní společnosti
„Rituály nám pomáhají vytvářet emocionální spojení se značkami a výrobky. Díky nim
si lépe pamatujeme věci, které kupujeme.“       Martin Lindstrom (dánský psycholog marketingu)

26. 3.

Křesťanství v dialogu světa náboženství
Křesťanství je jedno z mnoha světových náboženství,
katolické principy vztahu k jiným náboženstvím.

Liturgie a její atraktivita
„Slovo Boží poslouchat schopni nejste. Přemýšlíte o svých kšeftech, a když vyjdete z kostela,
tak už zase obchodujete. A ženy ani nemluvě.“       Origenes (starověký křesťanský filosof a teolog)

16. 4.

Křesťanství a svět
Křesťané žijí uprostřed světa, nepocházejí však z něj.
Některé biblické souvislosti vztahu víry a světa a jejich novodobé porozumění.

Jak prožívat liturgii?
„Nejkrásnější a nejhlubší pocit, jaký může člověk zažít, je poznat tajemno.
To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí
v umění a ve vědě.“                                     Albert Einstein (německo-americký fyzik)

 

Večery se konají v sále Biskupství brněnského v Brně, Petrov 2, vždy ve čtvrtek od 17:00 do 20:15 hodin.
Na kurz se nepřihlašuje.
Na náklady kurzu můžete přispět dobrovolným příspěvkem. Příspěvek není podmínkou účasti.
Pořadatel Pastorační středisko brněnské diecéze si vyhrazuje právo na změnu, informace na webu www.biskupstvi.cz.