Ohlášky

OHLÁŠKY – TROUBSKO  - 2. NEDĚLE  ADVENTNÍ 2.12.2018                                                   

Svátky a památky v týdnu:
Úterý 11.12. - Sv. Damasa I., papeže
Středa 12.12. - Panny Marie Guadalupské
Čtvrtek 13.12. - Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Pátek 14.12. - Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
NEDĚLE 16.12. 2018 – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ - GAUDETE

Mše svaté v týdnu:
Úterý 11.12. – v 18:00 v kapli v Bosonohách –  za Josefa del Favero, dvě manželky a dva syny                                                                               
Středa 12.12. – v 18:00 v kapli v Ostopovicích za Ing. Ivana Zemana            
Čtvrtek 13.12. –  v 18:00 v kapli v Troubsku –                        
Pátek 14.12. - v 18:00 ve farním kostele –  za rodinu Theinerovu
Příští neděli 16.12. v 7:30 –  za Vojtěcha Macka, manželku, syna a zetě Jana
                                        v 9:00 –  ZA FARNÍKY ( za rodinu Starých, Markovu, Kamenických, Sládkovu )

Příští neděli od 15:00 – příležitost ke sv. smíření – navíc bude k dispozici pan farář ze Střelic

Pozvání společenství Modlitby matek:  Příští neděli 16. prosince pořádáme avizovaný koláčový trh a misijní jarmark, na který vás všechny srdečně zveme. Koláče a výrobky dětí se budou prodávat po obou mších svatých za dobrovolný příspěvek. Pokud máte chuť a možnost upéct buchty nebo koláče do prodeje, prosíme přineste je na faru v sobotu 15. prosince odpoledne (od 15 do 17 hod). Děkujeme za vaši ochotu. Pokud by chtěly přispět svým výrobkem i děti, které nechodí na schůzky Křemílků či ministrantů, můžete je také přinést na faru. Výtěžek z prodeje věnujeme chudým dětem v misiích. 

Díky za návštěvu sv. Mikuláše a díky všem, kteří přispěli svými dárky pro děti v Českém Západu

Hovory o víře – v úterý 11.12. - 19:30 na faře. Téma - Skutky apoštolů, 7. kapitola

Setkání Minikřemílku – v pátek v 16:00 na faře
Schůzka ministrantů – v pátek v 16:30 na faře

Připomínám modlitbu za Markétku.

Prosím nabídněte nemocným ve vašem okolí, kteří nemohou chodit do kostela návštěvu kněze a sdělte mi pokud, bude zájem.

Bohoslužby o vánocích:
PONDĚLÍ 24.12.
ŠTĚDRÝ DEN
16:00 – vánoční vigilie –
mše svatá pro rodiče s malými dětmi za farníky
22:00 – „půlnoční“ – Účinkuje chrámový sbor
25.12. a 26.12. – obvyklý nedělní pořad, rovněž tak 1.1.2019
31.12. - 15:30 -  ve farním kostele mše sv. na poděkování s prosbou o Boží pomoc do nového roku
Sobota 5.1.2019 – 8:00 mše svatá ve farním kostele, pak požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky

Adventní aktivita - „Rosu dejte, nebesa, shůry“

ROSU DEJTE, NEBESA, SHŮRY

Rorate caeli

Námět pro adventní dobu roku 2018 (cyklus C)

V době adventní nás každoročně provází píseň Rosu dejte, nebesa, shůry (viz Kancionál, 101 nebo 128). Její latinská verze Rorate caeli dala vznik již zdomácnělému slovu roráty, které označuje časnou ranní mši v době adventní (původně mariánskou). O co vlastně v této písni prosíme? O vláhu pro vyprahlou zemi, kterou v současnosti naše příroda potřebuje? Lidé od nepaměti věděli, že voda znamená naději a život. Spasitel znamenal pro židy velkou naději, proto o něj prosili s velkou vrouc­ností. Starozákonní obraz vyschlé krajiny a prosba o vláhu nádherně vystihuje velkou touhu, s jakou izraelský národ očekával Mesiáše (srov. Iz 45,8). Slova proroka Izaiáše o tom, že vyrazí výhonek z kořene Jesse (srov. Iz 11,1-10), ani další starozákonní texty plné naděje se netýkají jen lidí před mnoha tisíci lety. Týkají se také nás, protože i náš život a naše vztahy k druhým lidem jsou často vyschlé. Spasitel přichází i dnes do „pustiny“ našeho všedního života. Zkusme proto během adventu „zavlažovat“ naše vztahy, pozvat Ježíše Krista, do našich rodin, do práce nebo do školy. Dovolme mu, aby naše vztahy pro­měnil, a tak mezi námi mohl vyrůst kousek nebe.

Princip adventní aktivity
Aktivita byla inspirována výše uvedenou adventní písní. Jejím hlavním motivem jsou KAPKY – „rosa shůry“
a KOŘEN JESSE s výhonky, který symbolizuje naději vrcholící v příchodu Spasitele. Aktivita je vhodná k provedení ve farnosti, ale lze ji realizovat i doma v rodině. Mohou se do ní zapojit nejen děti, ale i dospělí. Na nástěnce je jednoduchý motiv, který připomíná pustou krajinu a pařez/kořen. Ten budeme v době adventní „zavlažovat“. Obraz pusté krajiny s pařezem se tedy bude celý advent proměňovat. Misku umístíme pod připravenou nástěnku tak, aby to vypadalo, že do ní sahají kořeny pařezu. Do misky budou děti i dospělí od prvního adventního týdne vkládat papírové kapky s úkolem a citátem z Bible poté, co si kapky vyzvedli z košíků a úkol splnili. Buď každou neděli vyroste na pařezu nový výhonek, který postupně „obroste“ zelenými lístky, nebo se čtyři holé výhonky na pařez umístí na začátku adventu a budou se přidávat každou neděli už jen lístky. Nakonec na Štědrý den vykvete květ – obraz se symbolem narozeného Ježíše.