Ohlášky

 

OHLÁŠKY – TROUBSKO  -  25.2.2018 – 2. NEDĚLE POSTNÍ - Sbírka „Haléř sv. Petra

Svátky a památky v týdnu:
Pátek 2.3. - 1. pátek v měsíci
Sobota 3.3. – 1. sobota v měsíci
NEDĚLE 4.3. – 3. NEDĚLE POSTNÍ 

Mše svaté v týdnu:
Úterý 27.2. – v 18:00 v kapli v Bosonohách - za Štěpánku Kiliánovu
Středa 28.2. –  v 18:00 v kapli v Ostopovicích – za Věru Pazourkovu, bratra a rodiče
Čtvrtek 1.3. – v 15:00 ve farním kostele mše sv. s rozloučením s panem Josefem Svobodou z Troubska
                       Mše sv. v 18:00 v kapli v Troubsku nebude!
Pátek 2.3. – v 14:00 ve farním kostele mše sv. s rozloučením s panem Ludvíkem Putnou z Bosonoh
                     v 18:00 ve farním kostele pro rodiče s dětmi –  za živou a zemřelou rodinu Zlámalovu a Gregerovu
                                      Při mši sv. příprava dětí k 1. sv. přijímání
                        Od 17:00 příležitost ke svátosti smíření
Sobota 3.3. – v 8:30 – pobožnost 1. soboty a mše svatá 
NEDĚLE 4.3. – 3. NEDĚLE POSTNÍ
                           7:30 –
za rodiče Chaloupkovy, dva syny a živou rodinu
                           9:00 – ZA FARNÍKY – (za živou a zemřelou rodinu Cihlářovu, Maršálkovu, Holešovskou a Benešovu)
                         14:30 – pobožnost Křížové cesty – povedou manželé
                                      Během pobožnosti bude příležitost ke svátosti smíření.

Další pobožnosti:
  4. 3. – modlitby matek
11. 3. – senioři
18. 3. – putovní křížová cesta v obci
25. 3. – Květná neděle - děti

Uzávěrka velikonočního čísla farního listu je 10.3.2018