Ohlášky

NEDĚLE 13.9.2020 – 24. neděle v mezidobí – TROUBSKO

Svátky a památky v týdnu:
Pondělí 14.9. - Svátek Povýšení svatého kříže
Úterý 15.9. - Památka Panny Marie Bolestné
Středa 16.9. - Památka sv. Ludmily
Čtvrtek 17.9. - Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků
                        a sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve
Sobota 19.9. - Sv. Januária, biskupa a mučedníka a Sobotní Památka Panny Marie
NEDĚLE 20.9. – 25. neděle v mezidobí

Mše svaté v týdnu:
Úterý 15.9. - v 18:00 v kapli v Bosonohách – za Antonii a Cyrila Bukovy a dvoje rodiče
Středa 16.9. – v 18:00 v kapli v Ostopovicích - za dvoje zemřelé rodiče a živou rodinu
Čtvrtek 17.9. – v 18:00 v kapli v Troubsku –
Pátek 18.9. –  v 18:00 ve farním kostele – za Květoslavu Soldánovu, manžela, syna Petra, rodinu Hlaváčovu a Holomkovu
Sobota 19.9. - 10:00 přijmou svátost křtu Izabela Nikol Strouhalová ze Střelic
                                                                   a Emilie a Sofie Dalekých ze Starého Lískovce
NEDĚLE 20.9. – 25. neděle v mezidobí
                               7:30
–  za Jaroslava Kuklu, manželku a dvoje rodiče
                               9:00 –  ZA FARNÍKY (za Františku Šmídovu a duše v očistci)                                                                                                          

Dnes redakční uzávěrka  Farního listu -13.9. Prosíme o příspěvky, zvl. Do rubriky „Bůh v mém životě“.

V pátek – začíná vyučování náboženství ve škole v Bosonohách
                12:10 – 1. skupina  - 1. a 2. třída
                13:00  - 2. skupina – 3. - 5. třída
Představuji novou katechetku – paní Ing. Helenu Kotáskovou z Bosonoh
V Troubsku a Ostopovicích začne 23.9. a v Popůvkách 1.10.2020

Minikřemílek – v pátek  na faře v 16:00.  Bude nácvik programu na Farní den.
Ministranti – také v pátek 16:30

Díky za pomoc s přípravou Farního dne a s veškerou pomocí v průběhu dne

Zájemci o poznání nebo prohloubení znalostí o křesťanství (zvl. dospělí zájemci o křest ) - přihlaste se  na domluvu o času setkávání.

Věčné sliby sestry Adélky Feitové – 3.10.2020 ve Štípě u Zlína v 15:00 hod. Srdečně všechny zve sestra Adélka.

Přihláška do výuky náboženství

Den farnosti

 

Bible Zari