Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB V  TROUBSKÉ FARNOSTI  28. týden
NEDĚLE 5.7. Slavnost sv. CYRILA, mnicha a METODĚJE,  biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy farní kostel 7:30


9:00
za živou a zemřelou rodinu Doležalovu
a Černouškovu


ZA FARNÍKY; za Jaroslava Holánka, živou a zemřelou rodinu Holánkovu a Rejdovu
PONDĚLÍ 6.7. Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice Farní kostel 15:00 Za Stanislava Kamenického – pohřební rozloučení
ÚTERÝ 7.7.   kaple Bosonohy 18:00 za Leopoldinu Lorencovu, dva manžele, jejich rodiče
STŘEDA 8.7.   kaple Ostopovice 18:00 poděkování Bohu za dar 80 roků života s prosbou o další Boží pomoc a ochranu 
ČTVRTEK 9.7. Sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků kaple Troubsko 18:00 Na dobrý úmysl 
PÁTEK 10.7.   farní kostel 18:00 za Janu Pazourkovu a manžela 

SOBOTA

11.7. Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy      
NEDĚLE 12.7. 15. neděle v  mezidobí farní kostel 7:30


9:00
za rodinu Valovu a Navrátilovu


ZA FARNÍKY; za Jana a Ludmilu Absolínovy