Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI TROUBSKO – 16. týden
NEDĚLE 14.4. 3. neděle velikonoční farní kostel 7:30

9:00
za Josefa a Arnošta Vaškovy, Annu a Jaroslava Mynářovy a rodinu Tomanovu

za Jiřího Kamenického, rodiče a prarodiče
PONDĚLÍ 15.4.        
ÚTERÝ 16.4.   kaple Bosonohy 18:00 za rodinu Samuelovu
STŘEDA 17.4.   kaple Ostopovice 18:00 za Marii Dudovu, manžela, syna a dvoje rodiče
ČTVRTEK 18.4.   kaple Troubsko 18:00 Za Aloise a Františku Palátovy z Kohoutovic
a za živou rodinu
PÁTEK 19.4. Mše svatá pro rodiče s dětmi farní  kostel 18:00 za rodiče Němcovy, Aničku Šimonovu a Ing. Málka
SOBOTA 20.4.        
NEDĚLE 21.4. 4. neděle velikonoční farní kostel 7:30

9:00
za rodinu Bartoňkovu, Coufalovu, Jůzovu a živou rodinu

poděkování Bohu za dar 50 roků manželství

Římskokatolická farnost Troubsko, Úzká 30/4, 664 41 TROUBSKO, farář František Koutný
  tel: 603 597 155, Email: frantisek.koutny@gmail.com