Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI TROUBSKO – 27. týden

NEDĚLE

3.7.

14. neděle v mezidobí

 

farní kostel

7:30


9:00

za živou a zemřelou rodinu Chramostovu, Doležalovu, Černouškovu a Musilovu


ZA FARNÍKY; za Josefa Žižkovského, rodiče a bratra

PONDĚLÍ

4.7.

Sv. Prokopa, opata, Sv. Alžběty Portugalské

Kaple Ostopovice

18:00

zádušní mše sv. za zemřelého Jana Šancu

ÚTERÝ

5.7.

Slavnost sv. CYRILA, mnicha a METODĚJE, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

farní kostel

9:00

poděkování Bohu za dar 50 roků života

STŘEDA

6.7.

Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

kaple Ostopovice

18:00

na úmysl dárce

ČTVRTEK

7.7.

 

kaple Troubsko

18:00

Na úmysl dárce

PÁTEK

8.7.

Mše svatá pro rodiče s dětmi

farní kostel

18:00

za Janu Pazourkovu a manžela

SOBOTA

9.7.

Sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků

Sobotní památka Panny Marie

 

 

 

NEDĚLE

10.7.

15. neděle v mezidobí

farní kostel

7:30


9:00

za Marii Navrátilovu, rodinu Valovu a Navrátilovu


ZA FARNÍKY; za Jana a Ludmilu Absolínovy

 

Římskokatolická farnost Troubsko, Úzká 30/4, 664 41 TROUBSKO, farář František Koutný

tel: 603 597 155, Email: frantisek.koutny@gmail.com