Pořad bohoslužeb 15.-22.9.2019

NEDĚLE 15.9. 24. neděle v mezidobí
DEN FARNOSTI
farní kostel
farní zahrada
7:30
10:00
za rodinu Valovu, Navrátilovu, duše v očistci
ZA FARNÍKY; za Antonína Dvořáka, manželku, vnuka, sourozence, dvoje rodiče
PONDĚLÍ 16.9. Sv. Ludmily, mučednice      
ÚTERÝ 17.9. Sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků
Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve
kaple Bosonohy 18:00 za Antonii a Cyrila Bukovy, dvoje rodiče
STŘEDA 18.9.   kaple Ostopovice 18:00 za dvoje zemřelé rodiče, živou rodinu
ČTVRTEK 19.9. Sv. Januária, biskupa a mučedníka kaple Troubsko 18:00 za Bohumila Vlacha a rodiče
PÁTEK 20.9. Památka sv. Ondřeje Kim Tae-Gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků
Mše svatá pro rodiče s dětmi
farní  kostel 18:00 za Květoslavu Soldánovu, manžela, syna Petra, rodinu Hlaváčovu a Holomkovu
SOBOTA 21.9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty      
NEDĚLE 22.9. 25. neděle v mezidobí farní kostel 7:30
9:00
za Jaroslava Kuklu, manželku, dvoje rodiče
ZA FARNÍKY; za Václava Strnada, dvě manželky, celou rodinu