Pořad bohoslužeb 12.-26.1.2020

NEDĚLE 12.1. Svátek Křtu Páně
končí doba vánoční
farní kostel 7:30
9:00
za Františku a Karla Dočekalovy, zemřelou přízeň
ZA FARNÍKY; za zemřelou rodinu Adámkovu, Sklenářovu, Kocveldovu a za živou rodinu Adámkovu
PONDĚLÍ 13.1. Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve      
ÚTERÝ 14.1.   kaple Bosonohy 18:00 za Antonii a Cyrila Bukovy, dvoje rodiče
STŘEDA 15.1.   kaple Ostopovice 18:00 na úmysl dárce
ČTVRTEK 16.1.   kaple Troubsko 18:00  
PÁTEK 17.1. Památka sv. Antonína, opata
Mše svatá pro rodiče s dětmi
farní kostel 18:00 za Jaroslavu Holomkovu, vnuka Martina, dvoje rodiče
SOBOTA 18.1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů      
NEDĚLE 19.1. 2. neděle v mezidobí farní kostel 7:30
9:00
za Ludmilu Svobodovu, manžela, bratra, dvoje rodiče
ZA FARNÍKY; za rodiče Peškovy, Antonína Bahounka, manželku, rodiče
PONDĚLÍ 20.1. Sv. Fabiána, papeže a mučedníka Sv. Šebestiána, mučedníka      
ÚTERÝ 21.1. Památka sv. Anežky, panny a mučednice kaple Bosonohy 18:00 za Jaroslava Černého, manželku,
dvoje rodiče
STŘEDA 22.1. Sv. Vincence, jáhna a mučedníka kaple Ostopovice 18:00 za Květoslavu a Jana Šancovy, dvoje rodiče, duše v očistci
ČTVRTEK 23.1.   kaple Troubsko 18:00  
PÁTEK 24.1. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Mše svatá pro rodiče s dětmi
farní kostel 18:00 za Františka Doležala, manželku Růženu, dvoje rodiče
SOBOTA 25.1. Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola      
NEDĚLE 26.1. 3. neděle v mezidobí farní kostel 7:30
9:00
za Antonii Kiliánovu, manžela, dceru Marii
ZA FARNÍKY