Pořad bohoslužeb 8.-16.12.2018

SOBOTA 8.12. Slavnost PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU farní kostel 9:00 za + rodiče, jejich sourozence, jejich rodiče a živou rodinu a duše v očistci
NEDĚLE 9.12. 2. neděle adventní farní kostel 7:30
9:00
za Tomáše Dočekala, manželku
ZA FARNÍKY; za Zdeňku Kratochvílovu a rodiče
PONDĚLÍ 10.12.        
ÚTERÝ 11.12. Sv. Damasa I., papeže kaple Bosonohy 18:00 za Josefa del Favero, dvě manželky,
dva syny
STŘEDA 12.12. Panny Marie Guadalupské kaple Ostopovice 18:00 za Ing. Ivana Zemana
ČTVRTEK 13.12. Památka sv. Lucie, panny kaple Troubsko 18:00  
PÁTEK 14.12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Mše svatá pro rodiče s dětmi
farní kostel 18:00 za rodinu Theinerovu
SOBOTA 15.12.        
NEDĚLE 16.12. 3. neděle adventní farní kostel 7:30
9:00
za Vojtěcha Macka, manželku, syna, zetě Jana
ZA FARNÍKY; za rodinu Starých, Markovu, Kamenických, Sládkovu