Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI TROUBSKO – 5. týden
NEDĚLE 29.1. 4. neděle v mezidobí farní kostel 7:30


9:00
za Antonii Kiliánovu, manžela a dceru Marii


poděkování Bohu za dar života
PONDĚLÍ 30.1.        
ÚTERÝ 31.1. Památka sv. Jana Boska, kněze kaple Bosonohy 18:00 za Antonína Lorence, manželku a dvoje rodiče
STŘEDA 1.2.   kaple Ostopovice 18:00 za Františka Gabriela, dvoje rodiče a zemřelou přízeň
ČTVRTEK 2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu farní kostel 18:00 za Josefa a Marii Čuperovy a duše v očistci
PÁTEK 3.2. Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Sv. Ansgara, biskupa
První pátek v měsíci
Mše svatá pro rodiče s dětmi
farní  kostel 18:00 za rodiče Bělohlávkovy, dceru Jiřinu a živou rodinu
SOBOTA 4.2. Sobotní památka Panny Marie
První Mariánská sobota v měsíci
farní kostel 8:00


8:30
růženec


za Ladislava Prokeše, manželku, rodiče a bratry
NEDĚLE 5.2. 5. neděle v mezidobí farní kostel 7:30


9:00
za Zdeňku Dočekalovu a živou rodinu


za Vladimíra Böhma, rodiče, tetu Karolínu a živou rodinu

Římskokatolická farnost Troubsko, Úzká 30/4, 664 41 TROUBSKO, farář František Koutný
  tel: 603 597 155, Email: frantisek.koutny@gmail.com