Pořad bohoslužeb 17.11.-1.12.2019

NEDĚLE 17.11. 33. neděle v mezidobí farní kostel 7:30
9:00
za Jana Švestku, manželku, syna, dvoje rodiče
ZA FARNÍKY; za Ludmilu Šmýdovu, zemřelou rodinu
PONDĚLÍ 18.11. Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla      
ÚTERÝ 19.11.   kaple Bosonohy 18:00 poděkování Bohu za 50 roků manželství a za živou a zemřelou rodinu Dočekalovu a Cihlářovu
STŘEDA 20.11.   kaple Ostopovice 18:00 za Vlastu a Karla Pavláskovy, zemřelou rodinu
ČTVRTEK 21.11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě kaple Troubsko 18:00  
PÁTEK 22.11. Památka sv. Cecilie, panny a mučednice
Mše svatá pro rodiče s dětmi
farní kostel 18:00 za rodiče Holomkovy, syna Pavla, dvě snachy, vnuka Martina
SOBOTA 23.11. Sv. Klementa I.,
papeže a mučedníka
Sv. Kolumbána, opata
Sobotní památka Panny Marie
     
NEDĚLE 24.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE farní kostel 7:30
9:00
za Ladislava Polcara, rodiče, sestru, přízeň
ZA FARNÍKY; za Josefa a Františku Pernických, zemřelé děti, rodiče Burianovy
PONDĚLÍ 25.11. Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice      
ÚTERÝ 26.11.   kaple Bosonohy 18:00 za Josefa Černouška, vnuka Jana, duše v očistci
STŘEDA 27.11.   kaple Ostopovice 18:00 za Marii Sojkovu, manžela, sourozence, dvoje rodiče
ČTVRTEK 28.11.   kaple Troubsko 18:00 za manžela Jana Otoupalíka a rodiče
PÁTEK 29.11. Mše svatá pro rodiče s dětmi farní kostel 18:00 za Jaroslava a Tomáše Hortovy a Ivana Jeřábka
SOBOTA 30.11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola      
NEDĚLE 1.12. 1. neděle adventní farní kostel 7:30
9:00
za Marii a Václava Dočekalovy, dvoje rodiče
ZA FARNÍKY; za Marii a Emila Svobodovy, živou rodinu