Pořad bohoslužeb 14.-21.4.2019

NEDĚLE 14.4. KVĚTNÁ NEDĚLE farní kostel 7:30
9:00
za Miroslava Papouška, rodiče Papouškovy a Trojanovy
ZA FARNÍKY; za Květoslava Křivánka, živou rodinu
PONDĚLÍ
SV. TÝDNE
15.4.        
ÚTERÝ
SV. TÝDNE
16.4.   kaple Bosonohy 18:00 za Marii Prokešovu, manžela
STŘEDA
SV. TÝDNE
17.4.   kaple Ostopovice 18:00 za Vladimíra Vrbackého, dvoje rodiče
ČTVRTEK 18.4. ZELENÝ ČTVRTEK – PAMÁTKA VEČEŘE PÁNĚ farní kostel 18:00 za rodinu Machýčkovu a Veverkovu
PÁTEK 19.4. VELKÝ PÁTEK – PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ
DEN PŘÍSNÉHO POSTU
farní kostel 15:00 OBŘADY VELKÉHO PÁTKU
ve farním kostele začínají v 15:00 hod
SOBOTA 20.4. BÍLÁ SOBOTA farní kostel 20:00 OBŘADY VELIKONOČNÍ VIGILIE
ve farním kostele začínají ve 20:00 hod.
za Stanislava a Marii Čuperovy, dvoje rodiče, živou rodinu
NEDĚLE 21.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ farní kostel 7:30
9:00
za Josefa a Štěpánku Pospíšilovy, dvoje rodiče
ZA FARNÍKY; za dvoje zemřelé rodiče, přízeň