Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI TROUBSKO – 2. týden
NEDĚLE 17.1.  2021 2. neděle v  mezidobí farní kostel 7:30


9:00
za Ludmilu Svobodovu, manžela, bratra a dvoje rodiče


ZA FARNÍKY                      PŘÍMÝ PŘENOS
za rodiče Peškovy, Antonína Bahounka, manželku a rodiče
PONDĚLÍ 18.1.  2021 Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů      
ÚTERÝ 19.1.  2021   kaple Bosonohy 18:00 za Jaroslava Černého, manželku a dvoje rodiče
STŘEDA 20.1. 2021 Sv. Fabiána, papeže a mučedníka a sv. Šebestiána, mučedníka kaple Ostopovice 18:00 za Květoslavu a Jana Šancovy, dvoje rodiče a duše v očistci
ČTVRTEK 21.1.  2021 Památka sv. Anežky, panny a mučednice kaple Troubsko 18:00 na poděkování za dar života
PÁTEK 22.1.  2021 Sv. Vincence, jáhna a mučedníka farní kostel 14:00


18:00
rozloučení s panem Ladislavem Sládkem z Ostopovic


za Františka Doležala, manželku Růženu a dvoje rodiče
SOBOTA 23.1.  2021 Sobotní památka Panny Marie      
NEDĚLE 24.1.  2021 3. neděle v  mezidobí farní kostel 7:30


9:00
za Františka Kůrku, rodiče Kluskovy a celou rodinu


ZA FARNÍKY                      PŘÍMÝ PŘENOS
za Marii Marečkovu, manžela a dvoje rodiče

Farní kostel otevřen : Neděle 17.1. - 15:00 – 16:00 – příležitost ke sv. smíření a sv. přijímání  

Omezený počet účastníků – 21 osob