Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI TROUBSKO – 30. týden
NEDĚLE 21.7. 16. neděle v mezidobí farní kostel 7:30

9:00
za Vojtěcha a Růženu Mackovy, syna a zetě Jana

za Františka Vyskočila a rodiče
PONDĚLÍ 22.7. Svátek sv. Marie Magdalény farní kostel 14:00 Rozloučení se mší svatou se zesnulou
paní Anežkou Horákovou z Ostopovic
ÚTERÝ 23.7. Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy kaple Bosonohy 18:00 poděkování za 40 roků života
s prosbou o Boží požehnání do dalších roků
STŘEDA 24.7. Sv. Šarbela Machlúfa, kněze kaple Ostopovice 18:00 za rodinu Pražákovu a Kubovu
ČTVRTEK 25.7. Svátek sv. Jakuba, apoštola kaple Troubsko 18:00 Na úmysl dárce
PÁTEK 26.7. Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie farní  kostel 18:00 za Jaroslava a Tomáše Hortovy, Ivana Jeřábka a Františka Běhounka
SOBOTA 27.7. Památka sv. Gorazda a druhů      
NEDĚLE 28.7. 17. neděle v mezidobí farní kostel 7:30

9:00
za Vlastu a Ladislava Prokešovy

za Václava Bartoňka, manželku a dvoje rodiče

Římskokatolická farnost Troubsko, Úzká 30/4, 664 41 TROUBSKO, farář František Koutný
  tel: 603 597 155, Email: frantisek.koutny@gmail.com