Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI TROUBSKO – 38. týden
NEDĚLE 13.9. 24. neděle v  mezidobí; DEN FARNOSTI farní kostel


farní zahrada
7:30


10:00
za rodinu Valovu a Navrátilovu, duše v očistci


ZA FARNÍKY; za Antonína Dvořáka, manželku, vnuka, sourozence, dvoje rodiče
PONDĚLÍ 14.9. Svátek Povýšení svatého kříže      
ÚTERÝ 15.9. Památka Panny Marie Bolestné kaple Bosonohy 18:00 za Antonii a Cyrila Bukovy, dvoje rodiče
STŘEDA 16.9. Památka sv. Ludmily, mučednice kaple Ostopovice 18:00 za dvoje zemřelé rodiče, živou rodinu
ČTVRTEK 17.9. Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků
Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve
kaple Troubsko 18:00  
PÁTEK 18.9. Mše svatá pro rodiče s dětmi farní kostel 18:00 za Květoslavu Soldánovu, manžela, syna Petra, rodinu Hlaváčovu a Holomkovu
SOBOTA 19.9. Sv. Januária, biskupa a mučedníka
Sobotní památka Panny Marie
     
NEDĚLE 20.9. 25. neděle v  mezidobí farní kostel 7:30


9:00
za Jaroslava Kuklu, manželku, dvoje rodiče


ZA FARNÍKY; za Františku Šmídovu, duše v očistci