Pořad bohoslužeb 13.-20.10.2019

NEDĚLE 13.10. 28. neděle v mezidobí farní    kostel 7:30
9:00
za Stanislava Pazourka, manželku Ludmilu, syna Jiřího, dvoje rodiče
ZA FARNÍKY; za Františka Melouna, rodiče, rodiče Rousovy, dceru, syna
PONDĚLÍ 14.10. Sv. Kalista I., papeže a mučedníka      
ÚTERÝ 15.10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve kaple Bosonohy 18:00 za Jaroslava del Favero, rodiče
STŘEDA 16.10. Sv. Hedviky, řeholnice
Sv. Markéty Marie Alacoque, panny
kaple Ostopovice 18:00 za Rudolfa a Růženu Pazourkovy,
snachu Věru, dvoje rodiče
ČTVRTEK 17.10. Památka sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka
farní  kostel 18:00 VÝROČNÍ DEN POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA – 1779
PÁTEK 18.10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Mše svatá pro rodiče s dětmi
farní  kostel 18:00 za rodiče Holomkovy, syna Pavla,
dvě snachy, vnuka Martina
SOBOTA 19.10. Sv. Jana de Brébeufa a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
Sv. Pavla od Kříže, kněze
Sobotní památka Panny Marie
     
NEDĚLE 20.10. 29. neděle v mezidobí farní kostel 7:30
9:00
za rodiče Horáčkovy, syna Petra, zetě
ZA FARNÍKY; za Ludvíka a Růženu Veselých, vnučku Evičku, zemřelou rodinu