Pořad bohoslužeb 18.8.-8.9.2019

NEDĚLE 18.8. 20. neděle v mezidobí farní kostel 7:30
9:00
poděkování Bohu za 60 roků manželství s prosbou o Boží ochranu do dalších roků
ZA FARNÍKY; za Martu Dudíkovu, zemřelou rodinu
PONDĚLÍ 19.8. Sv. Jana Eudese, kněze      
ÚTERÝ 20.8. Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve kaple Bosonohy 18:00 za Květoslava Křivánka a živou rodinu
STŘEDA 21.8. Památka sv. Pia X., papeže kaple Ostopovice 18:00 za Otýlii a Františka Polcarovy, dvoje rodiče
ČTVRTEK 22.8. Památka Panny Marie Královny kaple Troubsko 18:00  
PÁTEK 23.8. Sv. Růženy z Limy, panny farní  kostel 18:00 za Zdeňka Putnu a rodiče
SOBOTA 24.8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola      
NEDĚLE 25.8. 21. neděle v mezidobí farní kostel 7:30
9:00
za Antonína Pospíšila, rodiče, vnuka Jana
ZA FARNÍKY; na úmysl dárce
PONDĚLÍ 26.8. Sv. Ludvíka Sv. Josefa Kalasánského, kněze      
ÚTERÝ 27.8. Památka sv. Moniky kaple Bosonohy 18:00  
STŘEDA 28.8. Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve kaple Troubsko 18:00  
ČTVRTEK 29.8. Památka Umučení
sv. Jana Křtitele
kaple Ostopovice 18:00 poděkování Bohu za dar života a za dar
60 roků manželství, s prosbou o Boží požehnání do dalších roků
PÁTEK 30.8.   farní  kostel 18:00 za Marii a Františka Pražákovy, zemřelou přízeň, Ludmilu Havlenovu
SOBOTA 31.8. Sobotní památka Panny Marie      
NEDĚLE 1.9. 22. neděle v mezidobí farní kostel 7:30
9:00
za rodiče Hemalovy a Novotných
ZA FARNÍKY; za Aloise Melkuse, manželku, syna Pavla, celou zemřelou přízeň
PONDĚLÍ 2.9.        
ÚTERÝ 3.9. Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve kaple Bosonohy 18:00 za zemřelou rodinu Hodkovu a Dočekalovu
STŘEDA 4.9.   kaple Ostopovice 18:00 za živou a zemřelou rodinu Horákovu a Vaverkovu
ČTVRTEK 5.9.   kaple Troubsko 18:00  
PÁTEK 6.9. První pátek v měsíci farní  kostel 18:00 za Františku Dvořákovu, sestry, neteře
SOBOTA 7.9. Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
Sobotní památka Panny Marie
První Mariánská sobota v měsíci
farní kostel 8:30 poděkování Bohu za dar života
NEDĚLE 8.9. 23. neděle v mezidobí Narození PANNY MARIE farní kostel 7:30
9:00
za rodiče Nešpůrkovy
ZA FARNÍKY; za Františku Šmídovu, duše v očistci