Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI TROUBSKO – 48. týden
NEDĚLE 22.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE farní kostel 7:30


9:00
přímý přenos
za Ladislava Polcara, rodiče, sestru, přízeň


ZA FARNÍKY
za Josefa a Františku Pernických, zemřelé děti, rodiče Burianovy a vnuka
PONDĚLÍ 23.11. Sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Sv. Kolumbána, opata
     
ÚTERÝ 24.11. Památka sv. Ondřeje Dũng Laca, kněze, a druhů, mučedníků kaple Bosonohy 18:00 za Josefa Černouška, vnuka Jana a duše v očistci
STŘEDA 25.11. Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice kaple Ostopovice 18:00 za Marii Sojkovu, manžela, sourozence a dvoje rodiče
ČTVRTEK 26.11.   kaple Troubsko 18:00 Na úmysl dárce
PÁTEK 27.11.   farní kostel 18:00 Na úmysl dárce
SOBOTA 28.11. Sobotní památka Panny Marie      
NEDĚLE 29.11. 1. neděle adventní farní kostel 7:30


9:00
přímý přenos
za Marii a Václava Dočekalovy a dvoje rodiče


ZA FARNÍKY
za Marii a Emila Svobodovy a živou rodinu