Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI TROUBSKO – 48. týden
NEDĚLE 26.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE   farní kostel 7:30


9:00
za Marii a Václava Dočekalovy a dvoje rodiče


za Marii a Emila Svobodovy a živou rodinu
PONDĚLÍ 27.11.        
ÚTERÝ 28.11.   kaple Bosonohy 18:00 za Josefa del Favero, dvě manželky a dva syny
STŘEDA 29.11.   kaple Ostopovice 18:00 za Josefa a Františku Pernických, zemřelé děti, rodiče Burianovy a vnuka
ČTVRTEK 30.11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola kaple Troubsko 18:00 Za Tomáše Marečka, manželku a dvoje rodiče
PÁTEK 1.12. Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
První pátek v měsíci
Mše svatá pro rodiče s dětmi
farní  kostel 18:00 za Josefa Soukopa, manželku, sourozence a dvoje rodiče
SOBOTA 2.12. Sobotní památka Panny Marie
První Mariánská sobota v měsíci
farní kostel 8:00


8:30
růženec


za Josefa Zahradníka, manželku, rodinu Zahradníkovu a Turečkovu
NEDĚLE 3.12. 1. neděle adventní   farní kostel 7:30


9:00
za Marii Dočekalovu a manžela Tomáše


za Zdeňku Kratochvílovu, manžela a rodiče

Římskokatolická farnost Troubsko, Úzká 30/4, 664 41 TROUBSKO, farář František Koutný
  tel: 603 597 155, Email: frantisek.koutny@gmail.com

__PRESENT