Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI TROUBSKO – 20. týden
NEDĚLE 16.5. 7. neděle velikonoční farní kostel
 


Popůvky
 
7:30
 


9:00
 
ZA FARNÍKY                       PŘÍMÝ PŘENOS
za živou a zemřelou rodinu Chramostovu a Musilovu


POUTNÍ MŠE SVATÁ v Popůvkách, ke cti sv. Jana Nepomuckého, patrona obce, na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží ochranu pro popůvské farníky
PONDĚLÍ 17.5.   Popůvky kaple 18:00 za Františku Chramostovou a dobrodince
ÚTERÝ 18.5. Sv. Jana I., papeže a mučedníka kaple Bosonohy 18:00 poděkování za 45 roků manželství
STŘEDA 19.5.   kaple Ostopovice 18:00 za Ladislava Beránka a dvoje rodiče
ČTVRTEK 20.5. Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze kaple Troubsko 18:00 za nenarozené dítě Petra a rodinu
PÁTEK 21.5. Svátek Výročí posvěcení katedrály v Brně farní kostel 18:00 za slečnu Antonii Burianovu, rodiče a sourozence
SOBOTA 22.5. Sv. Rity z Cascie, řeholnice      
NEDĚLE 23.5. Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ farní kostel 7:30


9:00
 
za dary Ducha svatého


ZA FARNÍKY                      PŘÍMÝ PŘENOS
za Miroslava Partyku

Římskokatolická farnost Troubsko, Úzká 30/4, 664 41 TROUBSKO, farář František Koutný
  tel: 603597155, Email: frantisek.koutny@gmail.com