Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI TROUBSKO – 22. týden
NEDĚLE 28.5. Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ farní kostel 7:30


9:00
za rodinu Kamenickou a Kubíčkovu


za Aloise a Josefu Pelikánovy a ostatní zemřelé příbuzné
PONDĚLÍ 29.5. Památka Panny Marie, Matky církve farní kostel 15:00 Mše sv. s rozloučením se zesnulým panem Zdeňkem Malachem
ÚTERÝ 30.5. Památka sv. Zdislavy kaple Bosonohy 18:00 za Kristýnu Vaňkovu, manžela a dvoje rodiče
STŘEDA 31.5. Svátek Navštívení Panny Marie kaple Ostopovice 18:00 za Josefa a Miladu Rozmarýnovy
ČTVRTEK 1.6. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze      
PÁTEK 2.6. Sv. Marcelina a Petra, mučedníků
První pátek v měsíci, Mše svatá pro rodiče s dětmi
farní  kostel 18:00 za Antonii a Cyrila Bukovy, dvoje rodiče
SOBOTA 3.6. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
První Mariánská sobota v měsíci
farní kostel 8:00


8:30
růženec


poděkování Bohu za dar 70 roků života
NEDĚLE 4.6. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE   farní kostel 7:30


9:00
za Marii Navrátilovu


za rodinu Pillmayerovu, Langerovu a Bulovu

Římskokatolická farnost Troubsko, Úzká 30/4, 664 41 TROUBSKO, farář František Koutný
  tel: 603 597 155, Email: frantisek.koutny@gmail.com