Troubská farnost ve 20. století

Přestože troubská farnost zažila za dlouhé období své existence (tedy nejméně od 14. století) velkou řadu významných událostí, určitě nejvíce převratné (a pro nás nejvýznamnější) změny přineslo 20. století.

Na sklonku 20. století se ve farnosti vystřídalo celkem 7 duchovních správců:

Edvard Malušinský (1881 – 1902), Ignát Zháněl (1903 – 1919), Metod Škvařil (1919 – 1922), Edvard Gryc (1922 – 1959), Jaroslav Hrůza (1959 – 1990), Miroslav Parajka (1990 – 1997), Jan Kovář (1997 – 2002), Tomáš Mikula (2002 – 2014)

Dále se zde v této době vystřídalo 22 kaplanů – na dlouhou dobu posledním byl Oldřich Mifek (do r. 1959). Po revoluci se v průběhu působení otce Kováře stalo Troubsko přechodným domovem pro kaplana Miroslava Němečka.

 

1902 (1. října) odešel na odpočinek farář Edvard Malušinský (+ 14. října 1909)

1903 (1. ledna) nastoupil nový farář Ignát Zháněl, známý také jako spisovatel duchovní četby

1903 primice – Josef Doležal z Troubska

1904 (11. - 18. prosince) svaté misie v Troubsku

1907 (25. června) nový zvon v kapli v Ostopovicích

1907 (21. července) primice – Jindřich Kuba z Bosonoh

1908 (22. - 25. března) slavné triduum ke 150 letům vystavění kostela (1758)

1909 (12. září) svěcení nové kapličky na Veselce

1910 (září – říjen) generální oprava vnitřku farního kostela

1911 (9. - 10. července) generální biskupská vizitace v troubské farnosti

1911 (září – říjen) oprava vnějšku farního kostela

1912 (7. srpna) nový zvon v kapli v Troubsku

1913 (5. - 11 února) svaté misie v Troubsku

1913 (srpen – listopad) generální oprava farní budovy

1915 (25. dubna) odvod kovových předmětů z kostela a kaplí pro válečné účely

1915 (2. května) svěcení 2 malovaných oken ve farním kostele – dar Marie Hodakové

1917 (25. března) odvod 1 zvonu z farního kostela (z r. 1631) a 1 zvonu z kaple v Troubsku

1917 (3. srpna) odvod 2 zvonů z farního kostela a po 1 z kaplí v Bosonohách a v Ostopovicích

1918 (19. března) odvod měděné střechy věže kostela pro válečné účely

1918 (15. září) svěcení nového zvonu v kapli v Bosonohách

1919 (8. října) odešel farář Ignát Zháněl na dočasnou dovolenou, z níž se již nevrátil (+ 30.listopadu 1930)

1919 (19. září) dosavadní kaplan Metod Škvařil ustanoven provizorním administrátorem (trvalým od 1. ledna 1921, farář od 1. dubna 1921)

1920 oprava varhan ve farním kostele a v kapli v Bosonohách

1922 (26. března) náhle zemřel farář Metod Škvařil (na chřipku ve věku 37 let)

1922 (1. června) ustanoven farářem Edvard Gryc

1923 vymalován farní kostel zevnitř

1923 nový zvon ve farním kostele

1924 renovace oltářů ve farním kostele

1924 (28. října – 3. listopadu) svaté misie v Troubsku

1926 oprava kaplí v Troubsku, v Bosonohách a v Ostopovicích zvenku

1927 oprava varhan ve farním kostele a ve všech 3 kaplích

1928 (1. května) svěcení 2 nových zvonů ve farním kostele

1929 (12. května) generální biskupská vizitace v troubské farnosti

1930 elektrické vedení do farního kostela a kaple v Troubsku

1931 elektrické vedení do kaple v Bosonohách

1931 nové věžní hodiny ve farním kostele

1932 (květen) oprava vnějšku farního kostela, nový velký mozaikový obraz v průčelí

1934 (2. - 10. prosince) svaté misie v Troubsku

1935 další 4 mozaikové obrazy v průčelí kostela

1937 vymalování kaplí v Troubsku a v Ostopovicích

1938 (květen) oprava varhan ve farním kostele, v kaplích v Troubsku a v Bosonohách

1940 renovace vnitřku kaple v Bosonohách, 6 nových malovaných oken, nové varnahy

1942 odvod zvonů z farního kostela pro válečné účely

1945 – 1946 oprava farního kostela po válečných škodách

1948 nový zvon ve farním kostele

1948 vymalován farní kostel zevnitř

1948 (30. října – 7. listopadu) svaté misie v Troubsku

1949 oprava kaplí v Bosonohách a v Ostopovicích

1955 – 1956 elektrifikace zvonů a věžních hodin ve farním kostele

1956 primice – Vojtěch Srna z Troubska

1958 3 nová malovaná okna v kaplí v Ostopovicích

1959 2 nová malovaná okna v kapli v Troubsku

1959 (1. srpna) odešel na odpočinek farář Edvard Gryc (+ 18. ledna 1966 ve věku 89 let), odešel také poslední kaplan Oldřich Mifek, nastoupil nový administrátor Jaroslav Hrůza

1959 úprava osvětlení ve farním kostele

1960 (3. července) primice – Jan Kabeláč z Bosonoh

1961 renovace hlavního oltáře ve farním kostele

1962 generální oprava kaple v Bosonohách, oprava krytiny na farním kostele

1963 oprava krytina na kapli v Troubsku a na farní budově

1964 oprava kaple v Ostopovicích zvenku

1965 (březen – červenec) generální oprava kaple v Troubsku, nová fasáda

1967 2 nová malovaná okna v kapli v Troubsku, vymalování kaplí v Troubsku a v Bosonohách

1969 oprava kaple v Ostopovicích zvenku, vymalování, nové osvětlení

1970 (9. června) povodeň způsobila velké škody v kapli v Troubsku

1970 (12. července) primice – Karel Cikrle z Bosonoh

1970 renovace postranních oltářů, oprava elektrického vedení a vymalování farního kostela, instalace elektrického topení

1971 (duben – červen) renovace hlavního oltáře ve farním kostele

1972 primice – Václav Kamenický z Bosonoh

1972 – 1973 nová dřevěná vazba i krytina z měděného plechu na věži farního kostela

1974 vymalovaná kaple v Troubsku a v Ostopovicích

1975 (červen) oprava kaple v Ostopovicích zvenku

1976 (červen) nová vazba a krytina na kapli v Troubsku

1976 (4. července) primice – Vojtěch Cikrle z Bosonoh (od 31. března 1990 biskup brněnský)

1976 (prosinec) vysvěcen na kněze Václav Doležal z Ostopovic (+ 28. března 1977)

1978 (2. července) primice – Josef Zahradník z Ostopovic

1978 (červenec) renovace kaple Božího hrobu ve farním kostele

1979 (17. března) oslava 200 let vysvěcení farního kostela (ve skutečnosti 17. října 1779)

1979 (květen – červen) oprava kaplí v Troubsku a v Ostopovicích zvenku

1979 (červenec) oprava kapličky na Veselce

1980 (květen) oprava portálů u farního kostela a kaple v Troubsku

1980 (červen) oprava farní budovy

1984 (květen – červenec) nová fasáda a oprava krytiny farního kostela

1984 (srpen) oprava kaple v Troubsku zvenku

1985 (červen – červenec) oprava kaplí v Bosonohách a v Ostopovicích

1985 oprava farní budovy, nová fasáda

1986 oprava střechy na kapli v Troubsku a na farním kostele

1990 (1. dubna) první návštěva nového biskupa brněnského Vojtěcha Cikrleho v Troubsku

1990 (30. července) zemřel farář Jaroslav Hrůza

1990 (15. srpna) nastoupil nový administrátor Miroslav Parajka

1990 (září) generální oprava farní budovy

1991 (září) primice – Pavel Šmýd z Ostopovic

1992 (březen) vymalování farního kostela zevnitř

1992 (září) primice – Vladimír Langer z Bosonoh

1993 izolace kaplí v Ostopovicích a v Troubsku

1994 oprava kaple v Troubsku, nová fasáda, oprava farní budovy, generální oprava kaple v Ostopovicích

1995 (červen – září) oprava farního kostela – nová fasáda, okapy, oprava krytiny

1995 Ing. Pavel Kilian z Bosonoh vysvěcen na jáhna

1995 (1. prosince) troubský administrátor převzal i správu střelické farnosti

1996 dokončení opravy farního kostela

1996 (21. srpna) nový zvon v kapli v Bosonohách

1997 (15. sprna) odešel administrátor Miroslav Parajka do Dolních Louček, na jeho místo nastoupil Jan Kovář

1998 (29. června) složili slavné sliby Jiří a Petr Kubovi v trapistickém klášteře Sept-Fons

1998 (3. října) nový zvon v kapli v Ostopovicích

1999 oprava kaple v Bosonohách